19:38. ხუთშაბათი, 21 ოქტომბერი, 2021

ისტორიული შეხვედრები