08:05. ხუთშაბათი, 22 ოქტომბერი, 2020

ისტორიული შეხვედრები