05:19. სამშაბათი, 4 ოქტომბერი, 2022

ისტორიული შეხვედრები