23:55. ოთხშაბათი, 1 თებერვალი, 2023

ისტორიული შეხვედრები